rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

More... 25 Rotariański Rajd Samochodowy    

25 Rotariański Rajd Samochodowy

Tagline

Tradycyjnie już, jak co roku, zapraszamy na kolejną edycję naszego rajdu. Zbiórka uczestników  15.09.2019 o godz. 9:00 - Rynek, Wolsztyn.…

More... Stypendia dla młodzieży    

Stypendia dla młodzieży

29.05.2018

Rotary Club Wolsztyn ufunduje w roku szkolnym 2018/19 stypendia dla uczącej się młodzieży szkół ponadpodstawowych.

More... Przekaż Twój 1% od podatku na działalność charytatywną RC Wolsztyn.    

Przekaż Twój 1% od podatku na działalność charytatywną RC Wolsztyn.

1%

Klub nasz już od ponad 15-lat działa wg podstawowej dewizy Rotary International "uczynność innym ponad korzyść własną". Przez te lata…