rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

Rotary Klub Wolsztyn prosi o pilne wsparcie

Rotary Club Wolsztyn prosi o pilne wsparcie akcji zakupu sprzętu potrzebnego do operacji chirurgiczno - ortopedycznech dla szpitala we Lwowie, w którym pracują nasi przyjaciele Rotarianie. Możemy go zakupić po bardzo preferencyjnych cenach i dostarczyć bezpośrednio do adresata.
Chodzi o uzbieranie kwoty ok. 40.000 zł tj. na 8 kompletów. Część kwoty już mamy.
Chętnych prosimy o wpłaty na nr naszego konta z adnotacją " darowizna dla RC Wolsztyn" lub o "wrzutkę" do skarbony w Bistro Europa. Będziemy wdzięczni za każdą - nawet małą - kwotę. Czas nagli !!!

                                                    Tadeusz Karwatka
                                                    Prezydent RC Wolsztyn
                                                         2021 -2022