rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

Od wielu już lat RC Wolsztyn wpisuje się w historie RI i co bardzo ważne w historię naszej małej ojczyzny, jaką jest ZIEMIA Wolsztyńska, ale też w historię Europy i Afryki poprzez realizację swoich projektów.

Paul Harris zakładając 108 lat temu pierwszy klub nie mógł przypuszczać, że w dalekiej Polsce w 15-tysięcznym Wolsztynie po 90 latach do wielkiej rodziny Rotariańskiej przyjęty zostanie kolejny klub, który z powodzeniem realizuje jego idee. 

20 maja 1995 r. Bert Sandmann Gubernator Dystryktu 2390 wręczył nam Kartę Klubu Rotary. Było nas wtedy 26 członków w tym trzy Koleżanki. Dziś jest nas 28 i są wśród nas również trzy Koleżanki, bowiem dopiero w 1989 r. Rada Legislacyjna RI usunęła ze Statutu RI zasadę „only for men” (tylko dla mężczyzn). Tak, więc RC Wolsztyn jest prekursorem w przyjmowaniu kobiet do klubów. Dziś już, co 8 rotarianin to kobieta.