rotary international  |  district 2231  |  gmina wolsztyn   |  powiat wolsztyn

Te wydarzenia to początek nowej epoki w stosunkach Rotary z kościołem katolickim. Jan Paweł II w pierwszym roku pontyfikatu w 1979 przyjął delegację rotarian. Na tej audiencji powiedział:

"Oby wasza szlachetna służba służyła zarówno dobru waszych krajów, jak i miała swój wyraz w waszym codziennym życiu. Niech Bóg umacnia Rotary w szlachetnej sprawie posługi człowiekowi w trosce o potrzeby całej ludzkości".

Rotary International (RI), to międzynarodowa organizacja założona w 1905r. w Chicago przez amerykańskiego adwokata Paula P. Harrisa. RI jest stowarzyszeniem klubów Rotary na świecie, których oficjalne credo brzmi:

,,Służba na rzecz innych ponad własną korzyść''.

Rotary jest stowarzyszeniem przedsiębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każdym zawodzie, pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie. Obecnie RI skupia 1,2 mln rotarian zrzeszonych w ponad 32 tys. klubach w ponad 200 krajach.

  

Paul Harris marzyciel i działacz, niespokojny duch założył z przyjaciółmi koleżeński krąg ludzi o różnych zawodach chcących działać na rzecz innych w 1905r. Od zasady rotacji oznaczającej zmianę miejsca spotkań jak i zmianę władz powstaje z czasem nazwa Rotary:

- już w 1907 roku klub Harrisa podejmuje pierwsze akcje, kupując nowego konia duchownemu, któremu wcześniej koń padł,

- buduje w Chicago pierwszy publiczny szalet, co zjednuje rotarianom prawdziwą wdzięczność mieszkańców,

- 1910 ma miejsce pierwsza konwencja, na której pada słynne już motto „Ten korzysta najwięcej, kto najlepiej służy”, dalej „Służba ponad własne interesy”, „Uczynność innym ponad korzyść własną”

Czy wreszcie test czterech pytań:

a) Czy to jest prawda?

b) Czy to jest uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych?

c) Czy to zbuduje dobrą wole i przyjaźń?

d) Czy to jest korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

- Jasne i czyste zasady budzą zaufanie dla działań rotarian, dlatego zawsze możemy liczyć na naszych przyjaciół i sponsorów, bez których działalność charytatywna nie byłaby tak szeroka i tak skuteczna.

Przyjaciele – w imieniu naszych beneficjentów wielkie podziękowania. Chcemy również podziękować władzom samorządowym, które rozumiejąc nasze intencje chętnie z nami współpracują.

Sens przynależności do wielkiej rodziny rotariańskiej

-  Przyjaźń

Jednym z powodów założenia prze Paula Harrisa klubu była potrzeba koleżeństwa, braterstwa i przyjaźni. Potrzeba ta należy do elementarnych potrzeb człowieka. Przyjaźń znajdujemy w Rotary poznając nowych ludzi, których jednoczy idea służby drugiemu człowiekowi.

Czy jechalibyśmy np. do Zamościa, aby sobie postrzelać skoro mamy tu w Wolsztynie znakomitą strzelnicę gdybyśmy nie poznali tam w Zamościu wspaniałych Przyjaciół??

To przez przyjaźń ukuło się powiedzenie, że „najbliżej jest z Wolsztyna do Zamościa i z Zamościa do Wolsztyna”. To tylko przykład. Wystarczy spojrzeć na naszych gości z różnych klubów, aby zrozumieć, co robi dla przyjaźni ruch rotariański (Karpacz, Puszczykowo, Brandenburg Airport, Poznań, Szamotuły, Szczecin, Gdynia, Kościan)

- Współpraca


Razem można więcej, dlatego współpraca klubów przynosi tak wielkie efekty, przykładowo:

     a) laparoskop w naszym szpitalu (Venlo);

     b) dzwony (rekonstrukcja) w Kościele w Schneefeld(RC Brandenburg Airport)

c) studnia w Kamerunie, tu (Zamość)

d) stołówka w Kamerunie (RC Puszczykowo, RC Zamość)

       e) łodzie sportowe dla klubu w Berlinie (RC Brandenburg Airport)

Wspieramy Rotary Foundation wpłacając po 1000 USD rocznie, aby podczas realizacji naszych projektów otrzymywać pomoc materialną.

- Rozwój zawodowy, osobowy i obywatelski

Stanowimy przekrój wszystkich środowisk zawodowych, możemy służyć sobie i służymy wzajemna pomocą, a to sprzyja rozwojowi, pomaga w zdobywaniu wiedzy, rozwija relacje międzyludzkie. Pomaga zrozumieć drugiego człowieka i pomóc mu. Stajemy się lepsi rozumiejąc, że nie jesteśmy sami, że mamy, na kogo liczyć i że być może ktoś również liczy na nas.

- Rozrywka

Każdy klub organizuje imprezy integracyjne, aby lepiej poznawać siebie….

- konwencje, konferencje kształcą i bawią;

- bale i koncerty pozwalają zdobyć środki na naszą działalność.

Właśnie dla przyjaźni, współpracy, rozwoju, wspólnej rozrywki warto być rotarianinem, być użytecznym i pomagać innym, być przyjacielem i wsparciem dla potrzebujących.